ONHAN OPPILAITOKSESSASI TAI TYÖPAIKALLASI TASA-ARVOSUUNNITELMA?

Naisten ja miesten tasa-arvolla on vankka kannatus Suomessa. Siitä huolimatta lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman merkitys työyhteisöjen ja oppilaitosten tasa-arvon edistämisessä on kohtuullisen vähäinen. Usein tasa-arvosuunnitteluun ei edes koeta olevan tarvetta, koska tasa-arvo nähdään jo vallitsevana olotilana.

Kaikista työpaikoista reilulla 60 %:lla on tasa-arvosuunnitelma. Valtio- ja kuntapuolella suunnitelmia on tehty selvästi yksityistä sektoria enemmän. Lapin kunnista tasa-arvosuunnitelman on laatinut kolme neljäsosaa ja oppilaitoksista vain kolmannes.
 

KONKRETIAA KAIVATAAN

Jotta tasa-arvosuunnitelma ei jäisi vain paperiksi pöytälaatikkoon, tulee sen olla riittävän konkreettinen ja hyvin tiedotettu. Työpaikan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää ainakin selvitys tasa-arvotilanteesta eli erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin ja palkkakartoitus, arvio aiemman suunnitelman toimenpiteiden vaikutuksista ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmassa erityistä huomiota tulee puolestaan kiinnittää syrjinnän poistamiseen sekä tasa-arvon toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa.

Tasa-arvosuunnitelmaan liittyvät kartoitukset ja kyselyt tuottavat työpaikoille ja oppilaitoksille arvokasta tietoa tasa-arvotilanteesta ja henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tasa-arvosuunnitelma onkin konkreettinen työkalu työpaikkojen ja oppilaitosten laadun ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Tutkimusten mukaan kokemukset tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta vaikuttavat yksilöiden ja koko yhteisön hyvinvointiin.
 

 

Lisää aiheesta:

Tasa-arvosuunnittelu Valion Oulun tehtaalla-video

Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten
Ohjeet tasa-arvosuunnitelman tekemiseen
Yleistä tietoa tasa-arvosuunnittelusta

Tasa-arvoklinikka