...EI VAIN KIELLÄ VAAN VELVOITTAA

Tasa-arvolain tavoitteena on, että miesten ja naisten tasa-arvo toteutuisi - aivan käytännössä. Laissa ei ole alettu toistelemaan pelkästään samoja syrjinnän kieltoja, jotka löytyvät jo esimerkiksi perustuslaista ja EU-säädöksistä, vaan pointtina on velvoittaa eri tahoja konkreettisiin toimenpiteisiin kuten tasa-arvosuunnitelman laatimiseen. Muita keskeisiä velvoitteita ovat viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan, kiintiösääntö ja hyvitysseuraamus.
 

TASA-ARVO EI EDISTY ITSESTÄÄN


Tasa-arvolain toteutumista valvovat tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta. Tasa-arvolakia tarvitaan, koska sukupuolten tasa-arvo ei edisty itsestään. Ihmisten korvien väliin ei kuitenkaan pystytä vaikuttamaan hetkessä, eivätkä asenteet muutu käskemällä. Siksi tasa-arvotyön hyödyllisyyden perusteleminen arkikielellä onkin erittäin tärkeää. 

7 hyvää syytä tehdä tasa-arvosuunnitelma ovat (Lähde: Ikävalko ym. 2005: Toimihenkilöt ja tasa-arvo. Opas tasa-arvosuunnitteluun):

1) Tasa-arvoinen työkulttuuri koetaan oikeudenmukaisena
2) Tasa-arvo edistää henkilöstön hyvinvointia
3) Tasa-arvo parantaa työmotivaatiota ja sitoutumista
4) Tasa-arvoinen yritys houkuttelee osaavaa työvoimaa
5) Tasa-arvo luo modernia yrityskuvaa
6) Tasa-arvo on tärkeä perusarvo ja ihmisoikeus
7) Tasa-arvolaki vaatii
 

 

Lisää aiheesta:
Tasa-arvolaki
Tasa-arvolaki pähkinänkuoressa