TEE ROHKEA VALINTA

Nuorten tekemät koulutusvalinnat noudattelevat työelämän perinteistä jakoa nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Tytöt eivät välttämättä osaa nähdä tekniikan alaa vaihtoehtona ja hoiva-alalle hakeutuva poika voi joutua miettimään, mitä kaverit ja perhe valinnasta ajattelevat. Perinteisillä rooliodotuksilla ja sosiaalisella paineella on vaikutuksensa, mutta niin on myös miesten ja naisten erilaisilla kiinnostuksen kohteilla.

Kiinnostuksen kohteiden muovautuminen lähtee jo kotoa, varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Liiaksi perinteisissä sukupuolirooleissa riippuvat asenteet ohjaavat jo aikaisessa vaiheessa nuoren kiinnostusta ja voivat jopa kokonaan rajata pois osan toiselle sukupuolelle perinteisistä ammateista. Hyvää tarkoittaen ja tiedostamatta, aikuisen kapeakatseisuus voi sammuttaa nuoren innostuksen.


TOTEUTUUKO TASA-ARVO OPPILAITOKSESSASI?

Toinen asia on sitten se, miten tasa-arvo toteutuu itse opetuksessa. Lapissa vain kolmannes oppilaitoksista on nähnyt tarpeelliseksi tehdä kaikille oppilaitoksille peruskoulua lukuun ottamatta pakollisen tasa-arvosuunnitelman. Olemmeko jo siinä tilanteessa, että tasa-arvo toteutuu oppilasvalinnoissa, opintosuoritusten arvioinnissa ja kaikessa opetuksessa? Tunnistammeko seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ja syrjintää?

Lapin Letka -hanke tukee tasa-arvon edistämistä koulutuksessa opettajille, opinto-ohjaajille ja muulle oppilaitoksen henkilöstölle suunnatuin koulutuksin. Keskeisiä toimenpiteitä ovat myös avustaminen oppilaitosten tasa-arvosuunnittelussa ja perinteiset sukupuolirajat rikkovaan ammatinvalintaan rohkaisevan markkinoinnin kehittäminen. Opiskelijoille ja yläkoululaisille järjestetään tasa-arvo-oppitunteja ja tasa-arvotietoiskuja erilaisten kampanjoiden muodossa.
 

 

Lisää aiheesta:
Tasa-arvon edistäminen koulutuksessa
Rohkea valinta
Tasa-arvoisesti työelämään