MIEHET NUIJAN VARRESSA LAPISSA


Lapin kuntien luottamuselinten puheenjohtajuudet ovat edelleen miesten hallinnassa. Vuonna 2009 tehdyn Lapin Letkan selvityksen mukaan 75 %:a (155) puheenjohtajista on miehiä ja vain 25 %:a (50) naisia. Naisten osuus on noussut muutaman prosentin viime vaalikauden lopusta.

Naisten osuus puheenjohtajina on vielä pienempi vaikutusvaltaisilla paikoilla, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajina. Puheenjohtajapaikat näyttävät jakaantuneen myös tyypillisinä pidettävien nais- ja miesvaltaisten alojen mukaisesti. Kaikki teknisten lautakuntien puheenjohtajat ovat miehiä. Sivistys- ja koulutuslautakunta on ainoa lautakunta, missä naispuheenjohtajat ovat enemmistönä.

 

Lisää aiheesta:
Luottamuselinten puheenjohtajuudet sukupuolen mukaan Lapissa.pdf