KUNTIEN TASA-ARVOSUUNNITELMAT KAIPAAVAT VIELÄ KONKRETIAA


Lapin Letkan tekemän selvityksen mukaan vuonna 2008 Lapin kunnista 12 (57 %) oli laatinut lain edellyttämän tasa-arvosuunnitelman. Lisäksi valitettavan moni suunnitelma jää ylimalkaiseksi julistukseksi tavoiteltavasta sukupuolten välisestä tasa-arvosta, eikä konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi ole suunnitelmiin juurikaan kirjattu.

Näyttää siltä, että tasa-arvosuunnitelman merkitystä naisten ja miesten välisen tasa-arvon kehittämistyökaluna ei ole vielä täysin oivallettu. Tasa-arvosuunnitelma kannattaa tehdä paitsi lain velvoitteesta myös sen monien positiivisten vaikutusten vuoksi. Tasa-arvosuunnitelmalla voidaan lisätä työhyvinvointia ja työntekijöiden kokemusta oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Tasa-arvoinen työpaikka houkuttelee osaavaa työvoimaa ja luo myös modernia organisaatiokuvaa.

 

Lisää aiheesta:
Selvitys kuntien tasa-arvosuunnitelmista.pdf