SELVITYKSET HERÄTTELEVÄT

Lapin Letka tekee selvityksiä tasa-arvon kannalta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista Lapissa. Selvitykset tuottavat uutta tietoa ja käytännön menetelmiä erityisesti lappilaiseen tasa-arvotyöhön. Selvitykset ja menetelmät ovat hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti.
 

Hankkeessa on tehty selvitykset:

-Tasa-arvosuunnittelu Lapissa. Selvitys kuntien tasa-arvosuunnitelmien nykytilasta.

-Luottamuselinten puheenjohtajuudet sukupuolen mukaan Lapissa. 

-Yhteenveto Lapin Letkan kautta toteutetuista työvoimakoulutuksista.

-Mies lähihoitaja -selvitys, Haasteena papiljotit.