TASA-ARVOMATERIAALI 7-9. LUOKILLE

Koulutusvalinnoissa, työssä ja kaikessa elämässä meidän tulisi olla tasa-  arvoisia. Tehdä sitä mikä kiinnostaa ja missä olemme hyviä. Aivan älytön ajatus, että sukupuoli sanelisi tekemisiämme. Vai onko?


Näiltä sivuilta voit tallentaa itsellesi Lapin Letka -hankkeen tuottaman tasa-arvomateriaalin. Materiaalin kasaaminen sai alkunsa, kun yläluokilla vieraillessamme ilmeni, että sukupuolten tasa-arvon käsittelyyn ei useinkaan ole käytettävissä sopivaa materiaalia tai menetelmiä. Sellainen täytyi siis tehdä. Asiantuntijaksi mukaan lähti oppilaanohjaaja Marke Kangasniemi Rantavitikan peruskoulusta.


Tasa-arvomateriaalin avulla voit käsitellä oppilaanohjaukseen sisältyviä asiakokonaisuuksia hieman erilaisesta näkökulmasta, sukupuolinäkökulmasta. Materiaali sisältää jokaiselle vuosiluokalle tunnin mittaisen, kolmesta eri tehtävästä koostuvan oppituntirungon sekä opettajan tukimateriaalit.


7. luokka: Itsetuntemus ja sukupuoli
8. luokka: Koulutusvalinnat ja sukupuoli
9. luokka: Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä
 

Tehtävät ovat luonteeltaan toiminnallisia ja kokemuksellisia. Tarkoituksemme ei ole niinkään opettaa, vaan enemmänkin herätellä nuoria itse oivaltamaan, mihin kaikkeen sukupuoli ja tasa-arvo elämässä liittyvät. Sitä kautta toivomme edistävämme tasa-arvoajattelun juurtumista sinne kaikista tärkeimpään paikkaan – jokaisen korvien väliin.