KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA PÄIVITETTIIN

Sallassa tasa-arvoa on edistetty sekä kunnan työntekijöiden keskuudessa että opetuspuolella. Henkilöstön tasa-arvon edistämiseksi päivitettiin lakisääteinen henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma vuosien 2011–2012 vaihteessa. Päivityksestä vastasi kuntaan nimetty kuusihenkinen moniammatillinen ja moniportainen työryhmä, johon kuuluivat:

- johtoryhmän jäsenet; sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas (pj.) ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Pekka Huhtala

- hallinto-osaston suunnittelija Joonas Hänninen (sihteeri, asioiden valmistelija ja suunnitelman kirjoittaja)

- ammattijärjestön edustajat; KTK: Kyösti Kangas ja Superin edustaja Mirja Aatsinki

- kunnanhallituksen edustaja Sinikka Kangas


KONKREETTISTA KEHITTÄMISTÄ

Työryhmä asetti kehittämiskohteiksi tasa-arvoisen työympäristön, tasa-arvoisen työn kuormituksen, tiedonkulun kehittämisen ja häirinnän ehkäisyn. Kaikkien kehittämiskohteiden eteenpäinviemiseksi määriteltiin tarkemmat tavoitteet. Tasa-arvotyöryhmä arvioi vuoden kuluttua tavoitteiden toteutumista Sallan kunnassa kehitetyn laatutasojen arviointijärjestelmän avulla.
 

TYÖN ALLA OPPILAITOKSEN SUUNNITELMA

Sallan lukiota ja yläluokkia koskevan oppilaitoksen toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatiminen käynnistyi tasa-arvotyöryhmän nimeämisellä sekä tilastojen keruulla ja tasa-arvokyselyllä. Lisäksi on järjestetty tasa-arvokoulutus kaikille peruskoulun ja lukion opettajille. Useista henkilövaihdoksista johtuen suunnitelman loppuun saattaminen viivästyi. Suunnitelma valmistui ja hyväksyttiin syksyllä 2013.

Yhteyshenkilö

Marja Myllykangas
Puh. 040 848 8519, marja.myllykangas@salla.fi