Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (RAMK) on laadittu oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvonäkökulma on tuotu näkyväksi myös opetussuunnitelmassa 2013 – 2014 sekä oppilaitoksen markkinoinnissa.

Rovaniemen ammattikorkeakoulun markkinoinnissa on ollut oleellisena osana segregaation purkamiseen tähtäävät ratkaisut. Markkinointia on suunniteltu ja toteutettu opettajien ja markkinoinnista vastaavien toimijoiden sekä mainostoimiston kanssa. Lisäksi markkinointitoimenpiteitä varten on haastateltu opiskelijoita ja työnantajien edustajia, jotta markkinointi vastaisi todellista arkea työelämässä, oppilaitoksessa ja opiskelijoiden elämässä. Tällä tavoin markkinoinnista saadaan mahdollisimman realistista, mutta myös koulutusaloilla vähemmistönä olevan sukupuolen kiinnostuksen herättävää. Rovaniemen ammattikorkeakoulun markkinoinnin tarkoituksena on ollut lisätä oikeaa tietoa koulutusaloista ja avata samalla mahdollisuuksia kaikille aloista kiinnostuneille rohkaisemalla myös vähemmistösukupuolen edustajia.

 

Yhteyshenkilö Sirkka Havela
Puh. 020 798 5615
sirkka.havela@ramk.fi