Lapin yliopisto vastaa hankkeen tutkimusosuudesta.

Lapin yliopiston tutkimusosuuden tehtävänä oli luoda kuvaa työelämän rakenteellisten muutosten ilmiöistä pohjoisen alueella ja paikantaa tilanteita, joissa pohjoisen alue, työ ja sukupuoli kohtaavat työmarkkinakäytännöissä. Tavoitteena oli tunnistaa niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka muodostavat segregaatiota ja ylläpitävät hierarkista sukupuolijärjestystä.

Pyrkimys oli tunnistaa naisten ja miesten yksilöllisiin valintoihin vaikuttavia rakenteellisia ehtoja ja samalla avata mahdollisuuksia toisin näkemiselle ja tekemiselle lukkiutuneiden ja jähmettävien käytäntöjen sijaan. Lähtökohtana oli, että sukupuolen tunnistava alueellinen toiminta luo pohjoiseen myös taloudellisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tätä kautta tutkimuksissa luotiin sukupuolten välisen tasa-arvon huomioivia näkymiä Lapin työ- ja koulutusmarkkinoista. Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin tehdä näkyväksi ja purkaa tiedotusvälineiden ja uutisten sekä talouden sukupuolten välistä segregaatiota. Tutkimusteemojen lopputuloksena oli tarkoitus valottaa Lapin tulevaisuutta vaihtoehtoisten, sukupuolen huomioivien skenaarioiden avulla.

Tutkimustulosten levittämiseksi tuotettiin animaatio Miesten tärkeät työt, naisten pakolliset palvelut, jossa tuodaan keskustelua herättävällä tavalla esille Lapin nykyinen tasa-arvo- ja segregaatiotilanne.

Tutkimuksen  ohjaus- ja johtoryhmään kuuluvat:
 
Professori Merja Kinnunen, Lapin yliopisto, Sosiologia
Professori Susan Meriläinen, Lapin yliopisto, Johtaminen
Professori Päivi Naskali, Lapin yliopisto, Naistutkimus
Professori Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto, Menetelmätieteet
 
Yhteyshenkilö Irmeli Kari-Björkbacka 
Puh. 040-4844197
irmeli.kari@ulapland.fi