KOKO HENKILÖSTÖ MUKANA TASA-ARVOTYÖSSÄ

Tasa-arvotyötä tehdään Lapin ammattiopistossa laajalla rintamalla. Tasa-arvon edistäminen on kytketty eri tiimien ja työryhmien jokapäiväiseen toimintaan. Esimerkiksi oppilaitoksen markkinointia suunniteltaessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja opiskelijoille suunnattujen kyselyjen analysoinnissa katsotaan myös sukupuolinäkökulmasta.

NAISIA RAKSA- JA METSÄALOILLE JA MIEHIÄ HOIVA- JA PUUTARHA-ALOILLE

Hankkeessa ovat olleet mukana metsäkone-, rakennus-, pintakäsittely-, puutarha-, hoiva ja nuva-alat. Hankkeessa mukana olevien alojen opettajille järjestetään tasa-arvokoulutusta ja alojen markkinointia on suunniteltu sukupuolinäkökulmasta yhdessä alan opettajien ja mainostoimiston kanssa. Esimerkiksi metsä- ja rakennusala ovat teettäneet julisteita, joiden tavoitteena on lisätä alojen naisopiskelijoiden määrää.

TASA-ARVOSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lapin ammattiopistossa laadittiin koko oppilaitosta koskeva toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma syksyllä 2010. Suunnitelman tekemistä ohjasi ammattiopiston tasa-arvotyöryhmä, jossa on edustettuna niin henkilöstö kuin opiskelijat eri aloilta. Suunnitelma pohjautuu tilastotarkasteluun ja henkilöstölle ja opiskelijoille toteutettuun tasa-arvokyselyyn sekä tasa-arvosta käytyihin keskusteluihin Lapin Letkan eri tilaisuuksissa. Suunnitelmaa on päivitetty vuoden 2011 lopussa ja vuoden 2013 aikana.

OPETUSSUUNNITELMIIN SUKUPUOLINÄKÖKULMA

Lapin Letka on ollut mukana Lapin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisen osan uudistamisessa. Hankkeen työntekijät osallistuivat ops-työhön samalla tavalla kuin muu henkilöstö antamalla oman panoksensa kokouksissa ja kirjallisen materiaalin tuottamisessa.

Tavoitteena oli, että sukupuolinäkökulma kirjataan läpileikkaavana näkökulmana opetussuunnitelmiin, jolloin sen huomioiminen myös käytännön opetustyössä on helpompaa. Tasa-arvosta tulee näin luonnollinen osa oppilaitoksen pysyviä rakenteita, eivätkä tasa-arvovaikutukset jää hetkellisiksi. Opetussuunnitelman yhteisosa hyväksyttiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksessa kesäkuussa 2013.