Keskeinen tavoite HUMAK:in Tornion kampuksella on ollut miespuolisten opiskelijoiden lisääminen yhteisöpedagogi-koulutuksessa. Miesten kiinnostusta alaan on pyritty lisäämään esimerkiksi kohdennetun Facebook -kampanjan ja innostavan messuseinäkkeen avulla. Facebook -kampanja lisäsi selkeästi mieshakijoiden määrää yhteishaussa, minkä takia se uusittiin vielä vuonna 2012.

Tornion Humakin opettajille ja tutor -opiskelijoille on järjestetty esimerkiksi sukupuolisensitiiviseen opetukseen ja ohjaukseen liittyvää koulutusta. Humak on ollut myös mukana tasa-arvon verkkokurssin suunnittelussa, jota on tehty Lapin Letkan eri toteuttajaoppilaitosten yhteistyönä.

Sukupuolten tasa-arvon verkkokurssi on ollut Humanistisen ammattikorkeakoulun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman vapaasti valittavissa opinnoissa sekä avoimen amkin ohjelmassa lukuvuonna 2012 - 2013. Opintoihin ilmoittautui 36 opiskelijaa, joista opinnot on suorittanut kokonaan 18 opiskelijaa ja osalla on osasuorituksia opinnoista. Kurssi on myös lukuvuoden 2013 - 2014 ohjelmassa. Kurssista on annettu erittäin hyvää palautetta.

Yhteyshenkilö Tuomo Paavola
tuomo.paavola@humak.fi