LAPIN AMMATTIOPISTO PÄÄTOTEUTTAJANA


Lapin Letka -hanketta hallinnoi Lapin ammattiopisto (LAO). Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluva, Lapin suurin ammatillinen oppilaitos tarjoaa nuorten ammatillista peruskoulutusta Rovaniemellä, Ranualla, Kittilässä ja Sodankylässä. Ammatillista aikuiskoulutusta ja lyhytkursseja järjestetään myös muualla Lapissa ja Suomessa.

Lapin ammattiopiston projektihenkilöstö tekee tasa-arvotyötä yhdessä niin oman oppilaitoksen kuin hankkeen muiden toteuttajien ja toimijoiden kanssa. Lapin Letkan tasa-arvotyö kohdistuu koko Lappiin: kuntiin, työyhteisöihin, oppilaitoksiin ja muihin organisaatioihin.

Lapin ammattiopiston lisäksi hankkeen toteuttajia ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymään kuuluvat Rovaniemen ammattikorkeakoulu (RAMK) ja Lapin Kesäyliopisto sekä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymään kuuluvat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto Lappia, Humanistisen ammattikorkeakoulun Tornion kampus (HUMAK), Peräpohjolan opisto, Lapin Liitto, Sallan kunta ja Lapin yliopisto.
 

TASA-ARVO KÄYTÄNNÖKSI LAAJALLA YHTEISTYÖLLÄ

Hankkeen toteuttajien tavoitteet ja haasteet tasa-arvon edistämisessä ovat yksilöllisiä, mutta ne mahdollistavat verkostomaisen yhteistyön tavoitteisiin ja haasteisiin vastaamisessa. Hankkeen aikana toteuttajien ja muiden yhteistyötahojen tasa-arvo-osaaminen vahvistuu ja juurtuu osaksi organisaatioiden jokapäiväistä toimintaa. Siten tasa-arvotyöllä on pysyviä vaikutuksia, jotka kohdistuvat laajaan joukkoon lappilaisia.