NAISTEN JA MIESTEN TYÖNJAKOA PURKAMASSA

Suomessa ammattien ja koulutusalojen jakautuminen sukupuolen mukaan on EU-maiden jyrkimpiä. Tekniikan alalla naisia on edelleen vain viidennes ja sosiaali- ja terveysalalla miehiä vain kymmenes. Koska nuorten koulutusvalinnat näyttävät noudattelevan työelämän sukupuolijakoa, ei tilanteeseen voida odottaa nopeaa muutosta myöskään lähitulevaisuudessa. Lapin Letkan keskeisenä tavoitteena onkin lisätä sukupuolirajat ylittäviä ammatinvalintoja.
 

TASA-ARVO KÄYTÄNNÖKSI

Lapin Letka edistää tasa-arvon toteutumista koulutuksessa ja työelämässä, avustaa käytännön tasa-arvosuunnittelussa ja lisää yleistä tasa-arvotietoisuutta. Päämääränä on, että jokapäiväisessä toiminnassa vaikutukset naisiin ja miehiin osattaisiin ottaa automaattisesti huomioon ja tasa-arvosta tulisi näin luonnollinen osa arkea.