Aivan sama mulle

Opinnäytetyöt

Lapin Letka -hankkeen toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat ovat käsitelleet opinnäytetöissään tasa-arvokysymyksiä konkreettisella ja kiinnostavalla tavalla. Jotakin opinnäytetöiden aiheista ja onnistumisesta kertoo se, että parhaimmillaan niissä käsitellyt teemat ovat nousseet oppilaitoksissa aivan yleisiksikin keskustelunaiheiksi.  

Mikäli opinnäytetyö on sinulle ajankohtainen asia ja tämä aihepiiri kiinnostaa, niin sinulla on mahdollisuus hyödyntää kaikkia näillä sivuilla olevia materiaaleja omaan opinnäytetyöhösi. Ideoita opinnäytetöiden aiheiksi voit kysellä myös hankkeen toteuttajaorganisaatioista Lapin Letka -hankkeessa työskennelleiltä henkilöiltä, jotka löytyvät tästä.

Kategorisoitu naistyöntekijä : lappilaisissa sanomalehtiartikkeleissa, Varpu Junttila 2013

Sukupuoli ja hoitajuus - Sukupuolen merkityksellistyminen hoivatyön käytännöissä, Marjaana Peltola 2012

"Mies siis välttyy turhalta sapelin kalistelulta" - Kokemuksia opiskelusta sukupuolivähemmistönä, Anni Lauhikari ja Liisa Ylevä 2012

"Lappiassa kaikki ovat tasa-arvoisia, toiset enemmän kuin toiset" - Lappian henkilöstön mietteitä tasa-arvosta, Sirpa Jokelainen-Klemetti 2011