Aivan sama mulle

Lapin Letkan selvitykset

Lapin Letka on tehnyt selvityksiä tasa-arvon kannalta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista Lapissa. Tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ja käytännön menetelmiä tasa-arvotyöhön sekä kiinnittää huomiota sukupuolinäkökulman huomioimiseen ja tasa-arvon toteutumiseen. Sivutuotteena on syntynyt aika ajoin vilkastakin tasa-arvokeskustelua.

Alla olevista selvityksistä viidessä ylimmässä tarkastellaan keinoja sukupuolen mukaisen työnjaon purkamiseen. Aihetta lähestytään hankkeen yhteydessä järjestettyjen työvoimakoulutusten ja niistä saatujen kokemusten kautta. Niiden kokemusten mukaan työnjaon purkaminen on melko yksinkertaista, jos niin halutaan. Esimerkiksi, kun tiedetään että kynnys hakeutua omalle sukupuolelle epätyypilliselle alalle on usein korkea, niin sitä piti sitten vain madaltaa.

Alemmissa selvityksissä keskitytään enemmänkin vertikaaliseen segregaatioon. Siis suomeksi sanottuna ja tässä tapauksessa, Lapin kuntien johtotehtävien ja kuntien luottamuselinten puheenjohtajuuksien jakautumiseen miesten ja naisten kesken.  Vaikka miehet näyttävät edelleen olevan nuijan varressa, löytyi myös muutamia tehtäviä ja muutamia kuntia, joissa asiat olivatkin toisin.

Haasteena papilijotit - Mies lähihoitajana -loppuraportti, 2013

-Mies lähihoitajana -1. väliraportti, 2010

-Mies lähihoitajana -2. väliraportti, 2011

-Mies lähihoitajana -3. väliraportti, 2011

"Kyllä se madalsi kynnystä" -Yhteenveto Lapin Letka- ja Koordi -hankkeiden koulutuksista 2009-2011, 2011

Luottamuselinten puheenjohtajuudet sukupuolen mukaan Lapin kunnissa kunnallisvaalikaudella 2013-2016, 2013

Nais- ja miesjohtajat Lapissa 2011-2012 -Selvitys kuntien ja kuntayhtymien johtotehtävien jakaantumisesta naisten ja miesten kesken, 2012

Nais- ja miesjohtajat Lapissa 2009-2010 -Selvitys kuntien ja kuntayhtymien naisjohtajien määrästä, alasta ja johtotehtäviin hakeutumisesta, 2011

Luottamuselinten puheenjohtajuudet sukupuolen mukaan Lapissa, 2009

Lapissa miehet nuijan varressa -Luottamuselinten puheenjohtajuudet sukupuolen mukaan Lapin kunnissa kunnallisvaalikaudella 2005-2008, 2008

Tasa-arvosuunnittelu Lapissa -Selvitys kuntien tasa-arvosuunnitelmien nykytilasta, 2009