Aivan sama mulle

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Oppilaitoksen tulee laatia toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma, joka sisältää lain (Tasa-arvolaki 6b §) mukaan kartoituksen oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempaan suunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista. Suunnitelma laaditaan yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kesken.

Alla on lisätietoja ja ohjeita, joiden avulla suunnitelman laatiminen ja päivittäminen käy helposti oppilaitoksen arjessa.

Linkeistä löytyy tietoa ja vinkkejä myös sukupuolisensitiiviseen opetukseen ja seksuaaliseen häirintään puuttumiseen.

Oppilaitoksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma -pikaopas

Sukupuolisensitiivisyys opetuksessa

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli

Sukupuolten tasa-arvo koulutusvalinnoissa