Aivan sama mulle

Oppilaitosten toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat

Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia laatimaan vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman. Velvollisuus ei koske vielä peruskouluja.

Alta löydät Lapin Letka -hankkeessa mukana olleiden lappilaisten oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmat, jotka on laadittu tai päivitetty yhteistyössä hankkeen kanssa vuosina 2009-2013. Tämän jälkeen päivitettyjä tai muiden oppilaitosten suunnitelmia voi kysyä suoraan oppilaitoksilta.

Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2012

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Lapin ammattiopiston tasa-arvosuunnitelma 2012

Peräpohjolan Opiston tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012