Aivan sama mulle

Opiskelijavalinta

Oppilaitoksen tulee huolehtia opiskelijavalinnassa, että stereotypiat, eri sukupuoliin liitettävät ennakko-oletukset tai piilevät rakenteet eivät syrji toista sukupuolta valintakokeissa tai niihin liittyvissä haastatteluissa. Alla on esimerkki toimintamallista, jolla osaltaan varmistetaan valintatilanteen syrjimättömyys.

Peräpohjolan opiston toimintamalli

Peräpohjolan Opistolla koulutusmarkkinoinnin (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) yhteydessä huomioitiin tehokkaammin vähemmistösukupuolen edustajat. Viimeisen 2012 yhteishaun tulos oli hyvä - molempia sukupuolia oli mukana hakeutumisvaiheessa tasapuolisesti ja lopulliset opiskelijapaikat jakautuivat lähes tasan.

Ennen hakeutumisvaihetta Peräpohjolan Opistolla kiinnitettiin huomiota nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tutkinnon markkinointiin ja ammattialasta tuotiin realistinen kuva sekä mies- että naishakijoille. Markkinointiin liittyvää materiaalia, välineistö ja väyliä hieman uudistettiin ja projektin avulla hankittiin myös uusi markkinointituote.

Soveltuvuuskokeeseen valmistautuminen tehtiin yhdessä koulutustiimin kanssa ja ennakkotehtävät ja valintakokeessa käytettävät menetelmät suunniteltiin huolella, jotta ne kohtelisivat samanarvoisesti molempia sukupuolia. Ennakkotehtävät luettiin pareittain, jonka jälkeen keskusteltiin erilaisista kuvauksista ja ilmaisuista, joita hakijat käyttivät. Näin opetushenkilöstö pohti yhdessä tietylle sukupuolelle tyypillistä tapaa kuvata asioita ja sukupuolten välinen ero tuli huomioitua ja siihen tarvittaessa voitiin palata yksilöhaastattelun yhteydessä.

Tällä käytännöllä varmistetaan se, että sukupuoleen usein liitettävät stereotyyppiset oletukset tai odotukset eivät vaikuta tulkintoihin, joita hakijoista tehdään. Sukupuolinäkökulman huomioiminen valintakokeessa lisää hakijoiden oikeudenmukaisuutta ja opiskelijavalinnan toteutumista nimenomaan osaamisen ja alalle soveltuvuuden perusteella.

Lisäksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan opintoihin lisättiin kaikille opiskelijoille tasa-arvokurssi, joka herätti opiskelijoita tarkastelemaan yhteiskuntaa ja huomioimaan asioita tasa-arvon näkökulmasta. Opiskelijoita kannustettiin omissa opinnoissaan valitsemaan rohkeasti uusia työssäoppimispaikkoja tutustuakseen erilaisiin toimintaympäristöihin. Hyvin moni miespuoleinen opiskelija toimi vuoden 2012 aikana työssäoppimisaikanaan koulunkäynninohjaajana tai aamu- ja iltapäiväkerhonohjaajana.