Aivan sama mulle

Markkinointi

Koulutusalat ja siitä johtuen myös työmarkkinat ovat Suomessa jakautuneet vahvasti miesten ja naisten aloihin eli segregoituneet. Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät voivat osaltaan vaikuttaa niin nuorten kuin aikuistenkin alavalintoihin esimerkiksi markkinoimalla kaikkia aloja korostamalla niiden sopivuutta yhtälailla sekä miehille että naisille.

Lisäksi aloja voidaan tehdä tunnetuksi erityisillä kampanjoilla tai kohdennuksilla sille sukupuolelle, joka on alalla vähemmistönä. Erityistoimissakin tärkeintä on mahdollisimman realistisen ja monipuolisen kuvan antaminen alasta sekä nuorten ammatinvalinnan tukeminen aidosti heidän omista lähtökohdistaan.

Kampanjat ja markkinointimateriaalit

Alla on esimerkkejä erilaisista markkinointikampanjoista, joilla on pyritty purkamaan stereotyyppisiä käsityksiä siitä, mikä ala sopii naisille tai miehille sekä rohkaisemaan nuoria tekemään opiskeluvalinnat omista lähtökohdistaan.

Erilaiset juliste- ja mainoskampanjat ovat herättäneet keskustelua ja joskus hämmennystäkin niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa, kun viesti on esimerkiksi kohdistunut vain toiseen sukupuoleen. Erityisesti useampana vuonna peräkkäin toteutetut Facebook -kampanjat ovat selvästi lisänneet vähemmistösukupuolen hakeutumista kampanjoidulle alalle.

LAO metsäkoneenkuljettaja