Aivan sama mulle

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien työpaikkojen tulee laatia sukupuolten tasa-arvoa edistävä tasa-arvosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Suunnitelman tulee sisältää selvitys tasa-arvotilanteesta (erittely naisten ja miesten tehtäviin sijoittumisesta sekä palkkakartoitus), toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisemman suunnitelman toimenpiteiden toteutumisesta.

Alla on ohjeita ja käytännön esimerkkejä, joiden avulla suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen onnistuu työelämän arjessa.

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma -pikaopas

Hyvä käytäntö tasa-arvosuunnitelman päivittämiseksi - CASE SALLA

Kuntaliiton laatima Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle

Sukupuolten tasa-arvo työelämässä

Työyhteisön tasa-arvo