Aivan sama mulle

Tehtävät ja menetelmät

Sivulla esiteltävien tehtävien ideana on tuoda tasa-arvokysymyksiä ihmisten tarkasteltaviksi mahdollisimman omakohtaisten ja konkreettisten aiheiden kautta. Ne kun näyttäisivät yleensä kiinnostavan ihmisiä. Tehtävät sopivat erityisen hyvin tasa-arvokeskustelun käynnistämiseen opetus- ja koulutustilaisuuksissa sekä työyhteisötapahtumissa.

Millainen minä olen -janatehtävä

Jos olisit syntynyt tytöksi/pojaksi -paritehtävä

Tasa-arvoruletti

Lapin Letka –hankkeessa työskennellyt Päivi Muranen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta on testannut ja toteuttanut vuosien varrella useita oivaltavia tapahtumia tasa-arvon esille nostamiseksi. Tähän yhteenvetoon on koottu kavalkadi kaikkein onnistuneimmista tapahtumista ja niissä hyödynnetyistä menetelmistä.

Murasen menetelmät