Aivan sama mulle

Tasa-arvon verkkokurssi

Verkkokurssin avulla puretaan stereotypioita, rohkaistaan nuoria tekemään valintoja omista lähtökohdistaan ja perehdytään sukupuolten väliseen tasa-arvoon suomalaisessa yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämässä. Kurssilla on tarjolla tiukkaa faktaa, mutta ennen kaikkea erilaisia näkökulmia. Se, mitä tasa-arvo tarkoittaa tai miten sitä tulisi edistää, jää opiskelijan itsensä pääteltäväksi. Kurssilta opiskelija saa konkreettisia työkaluja tasa-arvon edistämiseen, aina tasa-arvosuunnittelusta sukupuolivaikutusten arviointiin.

Kurssi on suunniteltu 10 op:n laajuiseksi kokonaisuudeksi, joka jakautuu yleiseen ja syventävään osioon. Kurssista voi kuitenkin räätälöidä eri laajuisia kokonaisuuksia opetuksen tarpeiden mukaisesti. Alla on esimerkkejä eri oppilaitosten toteuttamista kokonaisuuksista.

Sukupuolten tasa-arvo - yleinen osuus 6 op

+Kysymyspatteristo

Tasa-arvon työkalut - syventävä osuus 4 op

Rovaniemen ammattikorkeakoulun pilotti 5 op

LAO:n opetussuunnitelma 10 op

Lisätietoja kurssin suunnittelusta ja toteuttamisesta eri oppilaitoksissa:

Päivi Muranen, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Petri Pälli, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Tuomo Paavola, Humanistinen ammattikorkeakoulu (Tornio)