Aivan sama mulle

Tasa-arvomateriaali 7.-9.luokille

Materiaalin avulla käsitellään oppilaanohjaukseen sisältyviä asiakokonaisuuksia sukupuolinäkökulmasta, mutta materiaali soveltuu hyvin myös muille koulutusasteille ja muihin oppiaineisiin. Materiaali sisältää jokaiselle vuosiluokalle tunnin mittaisen, kolmesta eri tehtävästä koostuvan oppituntirungon sekä opettajan tukimateriaalit. Tehtävät ovat luonteeltaan toiminnallisia ja kokemuksellisia. Ne herättelevät nuoria oivaltamaan, mihin kaikkeen sukupuoli ja tasa-arvo elämässä liittyvät. Tehtävien avulla juurrutetaan tasa-arvoajattelua sinne kaikista tärkeimpään paikkaan – jokaisen korvien väliin.

Seiskaluokka

Tunnin runko 7.lk

Mikä minua kiinnostaa -haastattelulomake

Mikä sinua kiinnosti nuorena -haastattelulomake

Mitä voin tehdä -tarina

Kasiluokka

Tunnin runko 8.lk

Arvaa ammatti -kortit

Ammattikuvaukset

Ohjaako olettamus valintojasi -video

Ysiluokka

Tunnin runko 9.lk

Opettajan tukimateriaali

Ihan läpällä vaan -häirintäkortit

Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä -kortit

Muuttuva maailma -video

Alla ysiluokan asiantuntijatehtävän aineistot

Sukupuolten tasa-arvo

Tasa-arvo koulussa ja opetuksessa

Tasa-arvolaki

Tasa-arvon haasteet Suomessa

Työelämän tasa-arvo