Aivan sama mulle

Tasa-arvoa amikseen - työkaluja ryhmänohjaajille

Materiaalin avulla ryhmänohjaaja voi käsitellä vastuulleen kuuluvia asiakokonaisuuksia tuoreella tavalla sukupuolinäkökulmasta. Jokaiselle vuosiluokalle on kaksi puolen tunnin mittaista, itsenäisen kokonaisuuden muodostavaa toiminnallista tehtävää yksityiskohtaisine opettajan ohjeineen. Ykkösten materiaali keskittyy ryhmäytymiseen ja opiskelun pelisääntöihin, kakkosten materiaali mielikuviin ja kokemuksiin omalta alalta sekä TOP:n ja kolmosten materiaali työelämän pelisääntöihin ja tulevaisuuden työtehtäviin. Tehtävät ovat luonteeltaan toiminnallisia ja kokemuksellisia. Ne herättelevät nuoria oivaltamaan, mihin kaikkeen sukupuoli ja tasa-arvo elämässä liittyvät.

 

 

Tasa-arvomateriaali toisen asteen ryhmänohjaajille