Aivan sama mulle

Häirintä ja syrjintä -keskustelukortit

Ihan läpällä vaan - mutta miksi ei naurata... Seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän määrittely on varsin vaikeaa. Toisaalta aiheesta keskusteleminen saattaa tuntua kiusalliselta tai hankalalta. Lapin Letka -hanke on kehittänyt Ihan läpällä vaan -keskustelukorttisarjan, jonka aiheet liittyvät nuorten arkeen ja koulumaailmaan.

Lisäksi hanke on kehittänyt työelämän tilanteisiin liittyvän vastaavan korttisarjan. Kortit  toimivat keskustelun herättäjinä ja niiden avulla voidaan pohtia mikä on häirintää ja mikä  taas ei ole. 

Kuvasarja  ja keskustelut tarjoavat työkaluja siihen, kuinka toimia  häirintätilanteessa. Rajan  vetäminen sille, milloin on kyse häirinnästä, on vaikeaa,  tapauskohtaista ja perustuu pitkälti ihmisen  omiin tuntemuksiin.

Ihan läpällä vaan! -keskustelukortit

Häirintää työelämässä vai ei? -keskustelukortit

Just joking! -harassment examples

Sexual harassment and harassment on the basis of gender

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli