Aivan sama mulle

Työvoimakoulutuksia


Yksinkertaisia asioita on yleensä helpompi ymmärtää, myydä ja toteuttaa. Jos halutaan purkaa sukupuolen mukaista työnjakoa, on vaikea keksiä siihen yksinkertaisempaa ja konkreettisempaa tapaa, kuin naisten kouluttaminen miesvaltaisille aloille ja toisin päin. Vielä, kun tähän tuntui olevan selkeää tarvetta yhtä lailla työnantajien kuin työntekijöiden tahoilta, toteutettiin Lapin Letka -hankkeen yhteydessä seitsämän työvoimakoulutusta vuosien 2009-2013 välillä. 

Näkyvin ero ns. tavallisiin työvoimakoulutuksiin verrattuna oli siis se, että koulutukset suunnattiin joko naisille tai miehille. Jossain määrin sukupuoli huomioitiin myös koulutusten sisällöissä, mutta ei mitenkään korostetusti. Esimerkiksi alojen ammattitaitovaatimuksethan ovat samoja naisille ja miehille. Se, missä todella tehtiin eroa, oli koulutusten toteutus. Se, mikä osoittautui merkittävimmäksi yksittäiseksi tekijäksi onnistuneen toteutuksen kannalta, oli aloituspalaveri ja siinä luotu asenne.

Lisää koulutuskokonaisuuden tuloksista ja kokemuksista voit lukea kahdesta ensimmäisestä kuvakkeesta. Kolmas kuvake ja alla olevat linkit käsittelevät tarkemmin Rovaniemellä järjestettyä miehille suunnattua lähihoitajakoulutusta.

 

 

-Mies lähihoitajana -1. väliraportti, 2010

-Mies lähihoitajana -2. väliraportti, 2011

-Mies lähihoitajana -3. väliraportti, 2011