Aivan sama mulle

Stereotypioiden ja rajojen rikkomista

Viidessä vuodessa tasa-arvoa ehtii edistää monella tavalla ja monella osa-alueella. Jos kaikille tekemisille miettii yhteistä nimittäjää, niin ehkä kaikista kuvaavin voisi olla stereotypioiden purkaminen. Aika usein siihen on liittynyt sukupuolen mukaisen työnjaon eli segregaation purkaminen.  Monesti myös  tasa-arvotietoisuuden lisääminen sekä sukupuolinäkökulman huomioiminen. Loppujen lopuksi, useimmiten vähän ne kaikki.

Stereotypioiden, luutuneiden käsitysten ja segregaation purkaminen on hienovaraista toimintaa. Asioihin tartuttaessa joutuukin usein pohtimaan ettei tulisi itseasissa vahvistaneeksi juuri sitä, mitä yrittää purkaa. Toisaalta aihe taas vaatii ronskejakin otteita, jotta vuosikymmenien saatossa rakentuneisiin käsityksiin ja rajoihin saisi aikaan edes pieniä säröjä. Lapin Letkassa on ollut mahdollista kokeilla rohkeasti erilaisia tapoja purkaa stereotypioita ja segregaatiota sekä avata ihmisten silmiä näkemään asioita laajemmin.

Muissa kohdissa näillä sivuilla esiteltyjen materiaalien lisäksi olemme voineet toteuttaa lukuisia koulutuksia, tapahtumia ja kampanjoita. Alhaalla olevista kuvakkeista pääsee tutustumaan lähinnä tasa-arvotietoisuuden lisäämiseen tähdänneisiin toimenpiteisiin. Tämä, ns. yhteiskunnallisen vaikuttamiseen  kokonaisuus käsittää mm. erilaisia tilaisuuksia,  kampanjoita ja lehtimainoksia. Enemmistö niistä onnistui hyvin. Vastaavasti muutaman jutun olisi varmasti voinut tehdä myös toisin tai jättää kokonaan tekemättä. Kaikista toimenpiteistä on kuitenkin opittu, ja uskomme, että niistä on hyötyä muillekin vastaavien asioiden parissa toimiville.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 

 

Lisätietoa tasa-arvotiedon lisäämisestä

Kampanjat