Aivan sama mulle

Korvan taakse laitettavaa

Lapin Letkan toiminta on koko ajan perustunut aktiivisuuteen, innokkuuteen sekä uskoon siitä, että asioita voi ja kannattaa tehdä eri tavalla.

Yhdeksän eri organisaation yhteistyö hankkeen aikana ei ole ollut aina helppoa. Parasta on ollut se, että jokainen on saanut oppia uutta. Uuden oppimista on tapahtunut niin tasa-arvokäsityksessä kuin siinä, miten tasa-arvoa voi edistää.

Suurin osa hankkeemme toteuttajista on oppilaitoksia. On ollut ilo huomata kuinka nuoret haluavat olla edistämässä tasa-arvo, jos heidät vain pyydetään mukaan. Opiskelijat ovat tehneet opinnäytetöitä, markkinoineet omaa alaansa, järjestäneet seminaareja ja monia muita juttuja, joilla luutuneita käsityksiä on ravisteltu tasa-arvosta.

Vuosikymmenten ajan niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa naiset ovat hakeutuneet naisten aloille ja miehet miesten aloille. Olemme erilaisilla kampanjoilla ja kokeiluilla avartaneet lappilaisten nuorten asenteita siitä, että kaikki on mahdollista sukupuolesta riippumatta.

Kaikissa EU-hankkeissa, jotka saavat rahoituksen ESR:n kautta on järjestettävä koulutuksia. Arvaa vaan, kuinka monta koko päivän koulutusta olemme järjestäneet? No, emme kovinkaan monta. Tyypillisemmin koulutuksemme ovat olleet yhtenä teemana eri organisaatioiden henkilöstökoulutuspäivillä. Tasa-arvosta on syytä puhua koulutettavien omien kokemusten ja työtehtäviin liittyvien teemojen kautta. Näin tarttumapinta on suurempi ja tulokset parempia.

Tasa-arvoseminaarien kirous on näyttänyt olevan se, että yleisö kostuu vuodesta toiseen samoista naamoista – pääasiassa koulutetuista naisista. Lapin Letkan tilaisuuksia on järjestetty myös virka-ajan ulkopuolella baarissa ja yökerhossa. Tasa-arvosta ei ole puhuttu nutturat kireällä vaan tosiasiat todeten toisia kunnioittaen. Nämä kokeilut ovat onnistuneet. Yleisöä on ollut, uusia kasvoja on nähty ja mukaan on saatu myös runsaasti miehiä.

Olemme olleet aktiivisia, innokkaita ja rohkeita. Rohkeutta on tarvittu myös siinä, että olemme määrätietoisesti istuneet sellaisissa kokouksissa, jonne meitä ei ole kutsuttu aina niin innokkaasti. Näin olemme saaneet oppilaitoksiin monta virallista asiakirjaa, joissa tasa-arvonäkökulma on vahvasti mukana.

Hankkeessa tehty tasa-arvotyö on saanut erittäin hyvin näkyvyyttä lappilaisessa mediassa. Tämä on onnistunut vain kovan ja määrätietoisen työn ansioista. Olemme tehneet kymmeniä lehdistötiedotteita, soittaneet lukuisia puheluita toimittajille, laittaneet sähköpostia sekä kutsuneet toimittajia taustatilaisuuksiin. Syytä on muistaa, että uutisia ei tule, jos ei ole jotakin uutta kerrottavaa – siitä Lapin Letkassa ei ole ollut puutetta.

Rohkeus on näkynyt Lapin Letkassa myös siinä, millä tavalla olemme ottaneet sosiaalisen median mahdollisuudet käyttöömme. Facebook ja Youtube olivat tutuin juttu aluksi, mutta käytössä on myös Slideshare, Pinterest ja Flickr. Näiden kautta voimme olla varmoja, että Lapin Letka elää ja hengittää hyvin myös hankkeen päättymisen jälkeen. Meidän jutut eivät jää pölyttymään jonnekin kellarin komeroihin vaan tasa-arvon ilosanomaan voi törmätä melkein missä vain.

Tatja Karvonen
Projektipäällikkö